Care

Høj lægefaglig standard

Øget værdi for brugeren

Værdiskabelse for vores partnere

Beskæftigelsesområdet

Medkoncept Care leverer lægefaglighed til jobcentre, forsikrings- og pensionsselskaber med et klart arbejdsrettet perspektiv, som et klinisk alternativ.

Medkoncept Care ser på det hele menneske og bidrager til en målrettet lægefaglig indsats på beskæftigelsesområdet. 

Vores metodik bygger på, at lægen lytter og først derefter udfører en grundig klinisk undersøgelse. Vi kombinerer en opdateret sygehistorie med en ny kliniske undersøgelse og gennemgår eventuelle tidligere lægelige sagsakter, med udgangspunkt i en afklaring om den enkelte borgers arbejdsevne. Kort, præcist og noget den enkelte borger og dennes sagsbehandler kan arbejde videre med. 

Vores speciallægeerklæringer udfærdiges således at det beskæftigelsesmæssige kommer med, og hvor borgeren kan genkende sig selv. Vi kalder det Helbredsmæssige Gennemgange. 

Vores ydelser dækker Sundhedsfaglig vurdering og Sundhedsfaglig rådgivning og kan inkludere opfølgende samtaler mellem borger/forsikringstager, sagsbehandler og læge.

Medkoncept Care sikrer, at opgaverne varetages af kompetente speciallæger. Hos os arbejder kun læger, der har hjertet med i sin gerning. Vores læger foretager en konkret undersøgelse af den enkelte borger efter behov.

Hos Medkoncept Care går dialog, etik, nærhed og respekt hånd i hånd med professionalisme og optimale kliniske færdigheder. Målet er at give et veldokumenteret grundlag for en saglig vurdering af den enkeltes forhold – baseret på højest grad af evidens.

Kontakt os for yderligere information via info@medkoncept.dk eller se yderligere kontaktoplysninger under menupunktet KONTAKT.